Tin tức & Sự kiện

Từ nay đến năm 2020, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ ngầm hóa 650 km lưới điện trung thế và 1.150 km lưới điện hạ thế tại Thành phố HCM.