Thông tin chi tiết

ZEN-20C1DR-D-V2

Mã sản phẩm

ZEN-20C1DR-D-V2

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

1457

ZEN-20C1DR-D-V2

Bộ lập trình ZEN 12 ngõ vào DC, 8 ngõ ra relay , nguồn cấp DC12-24

Các mã hàng thông dụng :

ZEN-10C1DR-D-V2

ZEN-10C1AR-A-V2

ZEN-10C1DT-D-V2

ZEN-20C1DR-D-V2

ZEN-20C1AR-A-V2

ZEN-20C1DT-D-V2

ZEN-10C3DR-D-V2

ZEN-10C3AR-A-V2

ZEN-20C3DR-D-V2

ZEN-20C3AR-A-V2

ZEN-8E1DR

ZEN-8E1AR

ZEN-8E1DT

ZEN-CIF01

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ