Thông tin chi tiết

SL-2xN95

Mã sản phẩm

SL-2xN95

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

574

Contactor Điều Khiển Thuận Nghịch: SL-2xN95

  • Có chốt tự giữ cơ khí.

  • Điện áp: AC200V(200-240V)/AC400V(380-440V).

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ