Thông tin chi tiết

Máy Cắt (ACB) Siemens

Mã sản phẩm

Máy Cắt (ACB) Siemens

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

697

 BẢNG GIÁ MÁY CẮT HẠ THẾ ACB SIEMENS

                             Cập nhật ngày 15/06/2016

Dòng định mức (A) Dòng cắt ngắn mạch (Icu) tại 500VAC
(KA)
Số cực Mã hàng Đơn giá
(VND)
630 55 3 3WL11 06-2CB32-1AA2 55,200,075
800  55 3 3WL11 08-2CB32-1AA2 56,409,940
1000  55 3 3WL11 10-2CB32-1AA2 59,283,368
1250  55 3 3WL11 12-2CB32-1AA2 64,139,820
1600  55 3 3WL11 16-2CB32-1AA2 100,751,820
2000  55 3 3WL11 20-2CB32-1AA2 111,212,391
1000 66 3 3WL11 10-3CB32-1AA2 68,206,120
1250  66 3 3WL11 12-3CB32-1AA2 72,535,805
1600  66 3 3WL11 16-3CB32-1AA2 108,046,692
2000  66 3 3WL11 20-3CB32-1AA2 119,333,098
630 55 4 3WL11 06-2CB42-1AA2 78,943,669
800  55 4 3WL11 08-2CB42-1AA2 79,851,068
1000  55 4 3WL11 10-2CB42-1AA2 86,505,323
1250  55 4 3WL11 12-2CB42-1AA2 88,364,301
1600  55 4 3WL11 16-2CB42-1AA2 130,894,782
2000  55 4 3WL11 20-2CB42-1AA2 145,484,526
1000 66 4 3WL11 10-3CB42-1AA2 100,267,534
1250  66 4 3WL11 12-3CB42-1AA2 102,623,711
1600  66 4 3WL11 16-3CB42-1AA2 135,023,955
2000  66 4 3WL11 20-3CB42-1AA2

Sản phẩm liên quan