Thông tin chi tiết

H7CX-A11D1-N

Mã sản phẩm

H7CX-A11D1-N

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

1332

H7CX-A11D1-N

Bộ đếm đa chức năng loại nguồn cấp DC, hiển thị 6 số.

Một số model thông dụng: 

 • H7CX-A114-N loại AC 4 số, 1 ngỏ ra relay, gắn trên đế chân tròn. 
 • H7CX-A114D1-N loại DC 4 số, 1 ngỏ ra relay, gắn trên đế. 
 • H7CX-A11-N loại AC 6 số, 1 ngỏ ra relay, gắn trên đế chân tròn.
 • H7CX-A11D1-N loại DC 6 số, 1 ngỏ ra relay, gắn trên đế chân tròn. 
 • H7CX-A4-N loại AC, 4 số, 1 ngỏ ra relay, gắn trên đế tròn 
 • H7CX-A4W-N loại AC, 4 số, 2 ngỏ ra relay, gắn trên đế chân tròn 
 • H7CX-A4D-N loại DC, 4 số, 1 ngỏ ra relay 
 • H7CX-A-N loại AC, 6 số, 1 ngỏ ra relay 
 • H7CX-AD-N loại DC, 6 số, 1 ngỏ ra relay 
 • H7CX-AW-N loại AC, 6 số, 2 ngỏ ra relay 
 • H7CX-AWD1-N loại DC, 6 số, 2 ngỏ ra relay (tachometer) .

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ