Thông tin chi tiết

H7CN-XLN

Mã sản phẩm

H7CN-XLN

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

636

H7CN-XLN AC100-240V

48*48 mm , Preset Counter , 4 digits , Increment , Max. counting speed 5 kcps , Contact (SPST-NO)

Các mã hàng thông dụng :

H7CN-AHN

H7CN-ALN 

H7CN-BHN 

H7CN-BLN 

H7CN-TXH

H7CN-TXL 

H7CN-XHN 

H7CN-XHNM 

H7CN-XHNS

H7CN-XLN 

H7CN-XLNM 

H7CN-YHN 

H7CN-YHNM 

H7CN-YHNS 

H7CN-YLN

H7CN-YLNM

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ