Thông tin chi tiết

  • WWW.DIENTIENDAT.VN

FX1S-10MT-DSS

Mã sản phẩm

FX1S-10MT-DSS

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

517

PLC Mitsubishi FX1S-10MT-ESS/UL.

  • Số ngõ vào : 6.

  • Số ngõ ra số: 4, Transistor.

  • Nguồn cung cấp: 24 VDC.

  • Bộ nhớ chương trình: 2000 Steps.

  • Đồng hồ thời gian thực.

  • Có thể mở rộng 14 đến 128 ngõ vào/ra.

  • Truyền thông RS232C, RS 485.

  • Kích cỡ W x H x D: 60 x 90 x 49

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ