Thông tin chi tiết

E3JK-R4M2 2M

Mã sản phẩm

E3JK-R4M2 2M

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

1282

E3JK-R4M2 2M

Loại phản xạ gương 4m

  • Nguồn cấp 12~240VDC, 24~240VAC
  • Ngõ ra rơle 3A, 220VAC
  • Chỉnh chế độ: Light-On/Dark-On
  • IEC, IP64

Sản Phẩm Cùng Loại:

E3JK-5DM1-N 2M OMS

E3JK-5L-N 2M OMS

E3JK-5M1-N 2M OMS

E3JK-5M1-N 5M OMS

E3JK-5M2-N 2M OMS

E3JK-DS30M1 2M OMS

E3JK-DS30M1 5M OMS

E3JK-DS30M2 2M OMS

E3JK-R2M1 2M OMS

E3JK-R2M1 5M OMS

E3JK-R2M2 2M OMS

E3JK-R2M2 5M OMS

E3JK-R4M1 2M OMS

E3JK-R4M2 2M OMS

E3JK-R4M2 5M OMS

E3JK-R4M2 6M OMS

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ