Thông tin chi tiết

E2K-X8MF1 2M

Mã sản phẩm

E2K-X8MF1 2M

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

1341

E2K-X8MF1 2M

Cảm biến tiệm cận điện dung Omron E2K-X8MF1 2M

Khoảng cách phát hiện: 8 mm

Đường kính thân trụ: M18

Loại đầu cảm biến không có bảo vệ 

Tần số đáp ứng: DC 100 Hz

Điện áp hoạt động:10...30 VDC

Kết nối: DC 3-dây

Ngõ ra: NO

Điều khiển ngõ ra: PNP ngõ ra điện áp-dòng điện

Sản Phẩm Thông Dụng:

TL-W3MC1

E2K-L26MC1

E2K-L13MC1

E2E-X18MF1

E2E-X10MF1

E2E-X1R5F1

E2E-X5F1

E2E-X2F1

E2E-X5MF1-M1

E2E-X5F1-M1

E2E-X5E1-M1

E2E-X10ME1-M1

E2E-X5ME1-M1

E2E-X18MY1

E2E-X10MY1

E2E-X5MY1

E2E-X2Y1

TL-N20ME1 2M

TL-N5ME1 2M

E2K-X8ME1 2M

E2K-X8MF1 2M

E2E-X14MD1 2M

E2E-X8MD1 2M

E2E-X4MD1 2M

E2E-X7D1-N 2M

E2E-X3D1-N 2M

E2E-X10ME1 2M

E2E-X5ME1

E2E-X5MF1

E2A-M18KS08-WP-D2 2M

E2A-M18KS08-WP-D1 2M

E2CY-SD11 2M

E2CY-C1R5A-1 3M

E2E-X5E1 2M

E2E-X2E1 2M

E2E-X1R5E1 2M

E2K-C25MF1 2M

E2K-C25ME1 2M

TL-N10ME1 2M

TL-Q5MC1 2M

TL-W5MC1 2M

E2A-M18KN16-WP-C1 2M

E2A-M18KN16-WP-B1 2M

E2A-M18KS08-WP-C1 2M

E2A-M18KS08-WP-B1 2M

E2A-M12KN08-WP-C1 2M

E2A-M12KN08-WP-B1 2M

E2A-M12KS04-WP-C1 2M

E2A-M12KS04-WP-B1 2M

 

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ