Thông tin chi tiết

E2K-L13MC1 2M

Mã sản phẩm

E2K-L13MC1 2M

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

1271

E2K-L13MC1 2M

dùng cho ống có đường kính 8-11mm dầy 1mm

Cảm biến điện dung hình khối, phát hiện mức chất lỏng trong ống thủy.

Khoảng cách phát hiện 12~26mm tương ứng đường kính ống 8~26mm.

Nguồn cấp 10.8~30VDC, ngỏ ra transistor DC 3 dây NPN-NO.

Không phụ thuộc màu sắt chất lỏng, gắn trực tiếp lên ống đo dầy tối đa 1.5mm

Vỏ bọc bằng Heat-resistant ABS, độ kín đạt tiêu chuẩn IEC 60529 IP66.

Nhiệt độ hoạt động -25~700C. Bảo vệ ngược cực đối với loại DC.

Lắp đặt đơn giản, dễ dàng bảo trì, thiết kế với tuổi thọ cao.

Ứng dụng phát hiện chất lỏng trong ống với độ chính xác ±2mm

Sản Phẩm Thông Dụng:

TL-W3MC1

E2K-L26MC1

E2K-L13MC1

E2E-X18MF1

E2E-X10MF1

E2E-X1R5F1

E2E-X5F1

E2E-X2F1

E2E-X5MF1-M1

E2E-X5F1-M1

E2E-X5E1-M1

E2E-X10ME1-M1

E2E-X5ME1-M1

E2E-X18MY1

E2E-X10MY1

E2E-X5MY1

E2E-X2Y1

TL-N20ME1 2M

TL-N5ME1 2M

E2K-X8ME1 2M

E2K-X8MF1 2M

E2E-X14MD1 2M

E2E-X8MD1 2M

E2E-X4MD1 2M

E2E-X7D1-N 2M

E2E-X3D1-N 2M

E2E-X10ME1 2M

E2E-X5ME1

E2E-X5MF1

E2A-M18KS08-WP-D2 2M

E2A-M18KS08-WP-D1 2M

E2CY-SD11 2M

E2CY-C1R5A-1 3M

E2E-X5E1 2M

E2E-X2E1 2M

E2E-X1R5E1 2M

E2K-C25MF1 2M

E2K-C25ME1 2M

TL-N10ME1 2M

TL-Q5MC1 2M

TL-W5MC1 2M

E2A-M18KN16-WP-C1 2M

E2A-M18KN16-WP-B1 2M

E2A-M18KS08-WP-C1 2M

E2A-M18KS08-WP-B1 2M

E2A-M12KN08-WP-C1 2M

E2A-M12KN08-WP-B1 2M

E2A-M12KS04-WP-C1 2M

E2A-M12KS04-WP-B1 2M

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ