Thông tin chi tiết

E2E-X7D1-N

Mã sản phẩm

E2E-X7D1-N

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

1496

E2E-X7D1-N 2M 

LOẠI RA DÂY, D=18, KHOẢNG CÁCH 7MM, DC 2 DÂY

Nguồn cung cấp 12~24VDC ±10%.

Kiểu dáng hình trụ D=8, 12, 18, 30mm dài 55mm.

Khoảng cách phát hiện vật từ tính 0.5~15mm.

Ngỏ ra Open Colector NPN hoặc PNP, NO hoặc NC, DC 2 dây.

Loại ra dây sẳn 2m hoặc conector chuẩn M12.

Thời gian đáp ứng nhanh, tần số làm việc cao.

Nhiệt độ làm việc -40~700C, đạt độ kín tiêu chuẩn IEC IP67.

Vỏ bọc bằng Stainless steel or brass-nickel plated.

Sản Phẩm Thông Dụng:

TL-W3MC1

E2K-L26MC1

E2K-L13MC1

E2E-X18MF1

E2E-X10MF1

E2E-X1R5F1

E2E-X5F1

E2E-X2F1

E2E-X5MF1-M1

E2E-X5F1-M1

E2E-X5E1-M1

E2E-X10ME1-M1

E2E-X5ME1-M1

E2E-X18MY1

E2E-X10MY1

E2E-X5MY1

E2E-X2Y1

TL-N20ME1 2M

TL-N5ME1 2M

E2K-X8ME1 2M

E2K-X8MF1 2M

E2E-X14MD1 2M

E2E-X8MD1 2M

E2E-X4MD1 2M

E2E-X7D1-N 2M

E2E-X3D1-N 2M

E2E-X10ME1 2M

E2E-X5ME1

E2E-X5MF1

E2A-M18KS08-WP-D2 2M

E2A-M18KS08-WP-D1 2M

E2CY-SD11 2M

E2CY-C1R5A-1 3M

E2E-X5E1 2M

E2E-X2E1 2M

E2E-X1R5E1 2M

E2K-C25MF1 2M

E2K-C25ME1 2M

TL-N10ME1 2M

TL-Q5MC1 2M

TL-W5MC1 2M

E2A-M18KN16-WP-C1 2M

E2A-M18KN16-WP-B1 2M

E2A-M18KS08-WP-C1 2M

E2A-M18KS08-WP-B1 2M

E2A-M12KN08-WP-C1 2M

E2A-M12KN08-WP-B1 2M

E2A-M12KS04-WP-C1 2M

E2A-M12KS04-WP-B1 2M

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ