Thông tin chi tiết

Các Sản Phẩm Contactor SD-N

Mã sản phẩm

Các Sản Phẩm Contactor SD-N

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

641

Contactor SD-N: 

Khởi động từ sử dụng điện áp 1 chiều

  Mã Hàng 24V      Mã Hàng 48V     Mã Hàng 110V    C.Suất (kW)  Định Mức (A)  Tiếp Điểm Phụ
   NO    NC
SD-N12 DC24V  SD-N12 DC48V   SD-N12 DC110V  5.5  12 
SD-N21 DC24V  SD-N21 DC48V SD-N21 DC110V   11 22 
SD-N35 DC24V   SD-N35 DC48V  SD-N35 DC110V   18.5  40 
SD-N50 DC24V   SD-N50 DC48V  SD-N50 DC110V   22  50 
SD-N65 DC24V   SD-N65 DC48V  SD-N65 DC110V   30  62 
SD-N80 DC24V   SD-N80 DC48V  SD-N80 DC110V   45  85 
SD-N95 DC24V   SD-N95 DC48V  SD-N95 DC110V   55  105 
SD-N125 DC24V   SD-N125 DC48V  SD-N125 DC110V   60  120 
SD-N150 DC24V   SD-N150 DC48V  SD-N150 DC110V   75  150 
SD-N220 DC24V   SD-N220 DC48V  SD-N220 DC110V   132  250 
SD-N300 DC24V   SD-N300 DC48V  SD-N300 DC110V   160  300 
SD-N400 DC24V   SD-N400 DC48V  SD-N400 DC110V   220  400 
SD-N600 DC24V   SD-N600 DC48V  SD-N600 DC110V   330  630 
SD-N800 DC24V   SD-N800 DC48V  SD-N800 DC110V   440  800 

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ