Thông tin chi tiết

  • WWW.DIENTIENDAT.VN

BV-D 2P 25A

Mã sản phẩm

BV-D 2P 25A

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

1629

1.Mô tả

  • RCCB Mitsubishi BV-D 2P 25A 30mA.

  • Số cực: 2P.

  • Dòng điện định mức: 25A.

  • Dòng rò điện: 30mA và 300mA

  • Tiêu chuẩn bảo vệ: IEC-61008-1.

2.Kích thước.

 

Sản phẩm liên quan

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ