Thông tin chi tiết

  • WWW.DIENTIENDAT.VN

BH-D6 4P 32A

Mã sản phẩm

BH-D6 4P 32A

Giá

Liên hệ

Lượt xem:

616

1.Mô tả.

  • MCB Mitsubishi BH-D6 4P 32A.

  • Số cực 4P.

  • Dòng điện định mức 32A.

  • Điện áp định mức 230V: 6kA
  • Tiêu chuẩn IEC 60947-2.
  • Tiêu chuẩn bảo vệ IP2X.
  • Sản phẩm cùng loại: BH-D6 4P 6A, BH-D6 4P 10A, BH-D6 4P 16A, BH-D6 4P 20A, BH-D6 4P 25A, BH-D6 4P 32A, BH-D6 4P 40A, BH-D6 4P 6A, BH-D6 4P 63A.

2.Kích thước.

Sản phẩm liên quan